Follow my blog with Bloglovin

Okt 21, 2023 Kaligrafi Arab

10 Mushaf Al-Quran Tertua

10 Mushaf Al-Quran Tertua merupakan jendela sejarah yang memperlihatkan betapa pentingnya usaha para ulama dan pemelihara tradisi dalam melestarikan wahyu Ilahi kepada umat manusia. Sejak Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat telah berupaya keras untuk merawat dan memeliharanya…